Второ, преработено издание на „Икономика в сянка“

Виртуалната платформа omda.bg публикува второ, преработено издание на монографията на проф. дсн Емилия Ченгелова „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания“. В него наред с разработените методологически подходи и технологии за емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ се представят и анализират най-новите данни от емпиричните социологически изследвания на неформалната икономика и в частност, „икономиката в сянка“. Книгата Ченгелова, Е. 2016. „Икономика в сянка“. Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания, Издателство „Omda“, ISBN 978-954-9719-88-8, 600 стр. е достъпна на адрес тук.