Свободен достъп до сборника „Gender Segregation in Vocational Education”

Издателство Emerald предоставя свободен достъп до сборника „Gender Segregation in Vocational Education” до 6-ти април! Сборникът включва 10 глави, които засягат въпроси за сегрегацията по пол в професионалното образование, преходите към образование, феминизацията на професиите и връзката между избор на образование и съществуващите структури от възможности. В сборника е включена и статия за разделението по пол в средното професионално образование в България, написана от Петя Тричкова, Румяна Стоилова и Пепка Бояджиева.

Всички глави може да бъдат разгледани и свалени тук.