Лекция на тема “The dynamics of antagonistic relationships among Polish labour migrants in the UK after 2004 EU enlargement”

НА 22 МАРТ (ВТОРНИК) ОТ 13.00 Ч. В ЗАЛАТА НА ИИОЗ НА УЛ. СЕРДИКА № 4,

в рамките на семинар на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” и на международен проект с Полската академия на науките, Институт по философия и социология д-р Рафал Смочински ще изнесе лекция на тема “The dynamics of antagonistic relationships among Polish labour migrants in the UK after 2004 EU enlargement”

Д-р Рафал Смочински е главен асистент в Института по философия и социология на Полската академия на науките. Д-р Смочински е участвал в проекти и изследвания, финансирани от различни международни и чуждестранни институции, най-важните сред които: the University of Sheffield, London School of Economics, University of Portland, University of Linkoping, University of Vienna and University of Victoria. В момента той е ангажиран в проекта RVACERN, финансиран по Европейската рамкова програма.  Изследователските му интереси са в областта главно на социална теория и на изследвания на социалния контрол.

В лекцията, която ще изнесе, д-р Рафал Смочински се стреми да разшири разбирането за отношенията между полските трудови мигранти във Великобритания като изследва проблема през призмата на разбирането за хабитуса на полската интелигенция.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СЕМИНАРА С ВАШИТЕ ВЪПРОСИ И ИЗКАЗВАНИЯ!