Излезе дългоочаквания първи за 2016 година брой на списание “Философски алтернативи”

korica01(1)

 

Списание „Философски алтернативи“ 1/2016

Водещ: Кристиян Енчев

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ МЕТАФОРАТА

Пламен Антов – 1914 и краят на Българското възраждане: Яворов като колективна метафора

Андрей Лешков – Метафорика на познанието?

 

СЕГМЕНТИ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Магдалена Гарванова – Що е проституция и има ли тя почва в социалистическа България?

 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Олга Власова – Болестта като нов антропологически хоризонт: критичната антропология на Айвън Илич

Стоян Ставру – Болестта алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността

 

ЗАБРАНЕНИТЕ ТЕМИ

Любен Сивилов – Епископът и философите: Мур

 

ДИСКУСИЯ

Теодора Димитрова – Относно десетте научни проблема на биологичната и химичната еволюция

 

РОСЕН СТЪПОВ: ДВАЙСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Росен Стъпов – Човешкото съзнание като когнитивно-афективна цялост

Иванка Райнова – Онтологията на идеалното като философски праксис

Мартин Табаков – Росен: сблъсък между идеалното и реалния свят

Лилия Гурова – Лични спомени за нелични неща

Нонка Богомилова – За Росен и „фундаменталният възел“

Елена Панова – Един от вечните проблеми на философията

Сашо Марков – Онтологизмът – многослойна методологическа програма

 

КНИГИ

Димитър Цацов – Реплика: предупреждение към читателя да не вярва на декларациите за почтеност

Веселина Василева – И съвременните хора имат нужда от съветите на Епиктет