Най-новата монография на проф. Мая Келиян вече е достъпна онлайн

Най-новата монография на английски език на проф. Мая Келиян на тема “Middle Classes Lifestyle in Postmodern Society: Taiwan, China, Japan and Bulgaria in Comparative Perspective” вече е достъпна онлайн в интернет платформата ОМДА.

Тя е съпоставително изследване на стиловете на живот на средните слоеве в Тайван, Китай, Япония и България и се основава на стратификационния подход. Резултат е от едногодишната ми изследователска работа в Тайван през 2014 г., както и на изучаването на Китай (от 2006 година насам) и на Япония (от 1994 г. досега).

Научни рецензенти на книгата са проф. Валентина Златанова и проф. Анна Мантарова.

Книгата е достъпна на интернет адрес:

http://www.omda.bg/…/Keliyan_Taiwan,_China,_Japan,_Bulgaria…