Публикация на Eurofound за месец март на тема ‘Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU’

Eurofound стартита с нов доклад, разглеждащ развитието на най-важните аспекти на колективно договореното работно време в ЕС и неговото регулиране. Докладът описва институционалните режими на регулиране и оценка на развитието на договорените работни часове и тези, които обичайно се прекарват в трудова дейност за периода между 1999 г. и 2014 г.

Резюме на доклада е достъпно на адрес: http://bit.ly/WorkTimeMND

Пълният текст на доклада е достъпен на адрес: http://bit.ly/WTDevelopments

Достъп до блога на Jorge Cabrita в Social Europe със статия за важността на колективното договаряне при създаване на стандартите за работно време в Европа, може да намерите на следния адрес: http://bit.ly/WorkTimeBlog