Теоретичен семинар на тема: “Мюсюлманите в България и българската национална идентичност”

На 28.04.2016 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в заседателната зала в сградата на ИИОЗ на ул. “Сердика” 4 ще се проведе теоретичен семинар с индивидуална тема “Мюсюлманите в България и българската национална идентичност”. Общата тема на семинара е “Религия – ценности – интеркултурен диалог” и НИ проект “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI в.”. Докладчик на семинара ще бъде доц. д-р Весеин Босаков, а дискутант проф. дфн Стефан Пенов.

Заповядайте!