Семинар “Кризата в историческото познание”

кокоНа 18.05.2015 г. (сряда) от 14.00 ч. в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4, заповядайте на поредната лекция на нашия семинар “Кризата в историческото познание” с лектор доц. д-р Михаил Груев, Председател на Държавна агенция „Архиви“ и бивш ръководител катедра „История на България“ в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2011 – 2015).