Проф. дфн Веселин Петров – първият учен от ИИОЗ при БАН, носител на награда за наука “Питагор”

За първи път учен от Института за изследване на обществата и знанието при БАН – проф. дфн Веселин Петров – става носител на престижната награда “Питагор” на Министерството на образованието и науката в категорията за утвърден учен в областта на хуманитарните и обществени науки. Това е голямо постижение както за самия него, така и за целия Институт.
13230080_1593964550913865_6176870736527940059_nПроф. дфн Веселин Петров, доктор на философските науки, е Изпълнителен директор на борда на Международната организация за процесуална философия и съосновател на Европейската организация за процесуална философия. Участва в редколегиите на 2 чуждестранни научни списания. За последните три години основните постижения на проф. Петров са в областта на съвременната процесуална онтология и нейните приложения. Публикациите му в периода 2013-2015г са първото цялостно изследване на процесуалната онтология в българската философска литература и сред едни от първите монографични изследвания в конкретната област на приложната процесуална онтология. Изследванията му са фокусирани в развитие на теорията на динамичните и процесуално-релационните онтологии, във философския смисъл на понятието, както и върху приложението на тези онтологии в самата философия и в различни области на науката.

768x432 1135f37292b83a82d3a659af339e0a13