Открита лекция на тема “Томистката религиозно-философска доктрина за Бо­га, света и човека”

Открита  ЛЕКЦИЯ на проф., дфн Стефан Пенов, зав.секция/катедра: „Религия, вярвания, светоглед“ – ИИОЗ – БАН.

Тема: Томистката религиозно-философска доктрина за Бо­га, света и човека. (Метафизиката като онтология, епистемология, логика, антропология. Влияния на юдейската и елинската философска мисъл върху нео/томизма) .

Време: 16 юни, 2016 г. четвъртък от 14,30 часа.

Място: Заседателната зала на ИИОЗ-БАН на Сердика 4, София.

Времетраене: 2 академични часа с 30 минути за въпроси и отговори.

Прочетете още…