Втори полиси брийф на проект “Преговаряй”

Имаме удоволствието да представим втория полиси брийф на проект “Преговаряй”, подготвен от колегите от Университета Пантеон, Гърция: “Ранна трудова несигурност в Европа: Картографиране на разнообразието и влиянието на икономическата криза”. Докладът (на английски език) може да видите на сайта на проекта:https://blogg.hioa.no/negotiate/2016/06/07/policy-brief-no-2-early-job-insecurity-europe-mapping-diversity-impact-economic-crises/