Седми работен доклад по проект “Преговаряй”

На Вашето внимание представяме седмия работен доклад по проект “Преговаряй”, подготвен от  Sara Ayllón Gatnau and Natalia N. Ferreira-Batista от Университета в Жирона, Испания: “Ефекти на икономическата криза върху консумацията на наркотици от младите хора в Европа – безработица, наркотици и нагласи сред европейските младежи”. Текстът (на английски език) може да видите на сайта на проекта: https://blogg.hioa.no/negotiate/2016/06/08/unemployment-drugs-attitudes-among-european-youth/