Коонференция на тема “Логически модели”

На 1 и 2 септември в заседателната зала в сградата на ИИОЗ на бул. “Патриарх Евтимий” № 6 ще се проведе конференция, организирана от секция “Логически системи и модели”.

Програмата на кофенренцията може да видите тук.

Заповядайте!