SHARE, Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа

SHARE, Изследване за здравето, остаряването и пенсионирането в Европа, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe е мултидисциплинарно, международно панелно изследване за здравето, социално-икономическия статус, социалните и семейни мрежи на повече от 123,000 души (приблизително 293,000 интервюта) от 20 европейски държави и Израел (вълни 1 до 6), на възраст 50 и повече години. Данните са достъпни безплатно за научната общност. SHARE е първата изследователска инфраструктура на ЕС (SHARE-ERIC) от Март 2011. SHARE се координира от проф. Аксел Бьорш-Ступан от Центъра за икономика и застаряване в Мюнхен (Munich Center for the Economics of Aging (MEA), към Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

SHARE ще се проведе за първи път в България, ръководен и координиран от гл. ас. д-р Екатерина Маркова и мултидисциплинарен екип на ИИОЗ-БАН (гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. Васил Киров, Диана Ненкова, д-р Eвгения Маркова от Brighton Business School, University of Brighton).

Тук може да видите брошурата, в която са представени екипите на новите държави в SHARE.