Конференция „Иновации, развитие и устойчивост в селските райони в България и Европа“, 31.10.2016 г.

123

На 31 октомври, в Нова конферентна зала в СУ „Св. Климент Охридски“, ще се проведе Годишната конференция по проблемите на селските райони, организирана от Института за изследване на обществата и знанието – БАН, Българска социологическа асоциация и СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на конференцията тази година е  „Иновации, развитие и устойчивост в селските райони в България и Европа“ и поставя на фокус възможностите за  развитие на селските райони и селските общности, съвместявайки иновативни дейности и съхранявайки традициите и ресурсите на селата. След паралелните сесии, представяйки интердисциплинарни изследвания на учени от България, Сърбия, Македония и Италия, ще бъде представен сборник с доклади от конференцията по проблемите на селото от 2015 г., а от 15 ч. ще се проведе кръгла маса на тема „Развитие на биологичното земеделие в България (1990-2012): Предизвикателства и перспективи“, на която ще присъстват представители на всички заитнересовани страни, участващи в развитието на биосектора.

Програмата за конференцията може да видите тук.