Нов брой на списание “Философски алтернативи”

Списание „Философски алтернативи“ 5/2016

 

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0-5-2016Тема на броя: ВЛАСТ, ИДЕОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

Водещи: Димитър Ганов и Валери Личев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ГОСПОДСТВОТО: ГРАНИЦИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Петър Чолаков – Жан от Париж за собствеността и съпротивата срещу властта

Ива Куюмджиева – Идеологията като комплекс от структури и идеологиите като разкази

Христо Проданов – Четвъртата индустриална революция и дигиталните посткапитализми

Иван Кацарски – Провалите на лявото и възходът на десния екстремизъм

 

МАРКСИСТКИ КОЛИЗИИ

Ива Манова  – Георгий Плеханов versus Фридрих Алберт Ланге: два подхода към историята на материализма

Максим Мизов – Цимервалд 1915–2015 г.: повтаря ли се историята или става нещо друго?

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ

Анани Стойнев – Увод към „Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков“

Сава Сивриев – За скитника-чудак в „Стихотворения“ (1901, 1904) на Пейо Яворов

Яна Митева – „Новият“ и „старият“ Хюм

 

ФИЛОСОФСКИ ДЕБЮТИ

Илия Тодоров – Действителната свобода като възможна чрез Другия

Виниций Петров – Личностната идентичност и любовта

 

СЪБИТИЯ И КНИГИ

Силвия Кръстева – 31 международен Хегелов конгрес

Нонка Богомилова – Етносимволизъм и идентичност

Петя Пачкова – „Политиката като обоняние и парфюмерия“ (Максим Мизов)

Иванка Стъпова – Езикът на цветовете