Покана за теоритичен семинар

Уважаеми колеги, секция ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ, БАН  продължава постоянния теоретичен СЕМИНАР по обща ТЕМА :РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и НИ проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА: Ислям, радикализъм, ислямизъм.

ДОКЛАДЧИК:  Доц., д-р Веселин Босаков.

Дискутант: проф.,дфн, дпн Петко Ганчев.  

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 24 НОМВРИ,ЧЕТВЪРТЪК В  ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ИИОЗ -на Сердика 4, от 14 до 16 часа.

Информация за семинара.