Интервю за радио София с първи резултати по проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”

Интервюто за радио София с първи резултати по проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”, разработен благодарение на “Програма за подпомагане на младите учени в БАН” (договор № ДФНП-155/12.05.2016) от гл.ас.д-р Габриела Йорданова и доц.д-р Васил Киров, ИИОЗ-БАН, може да видите тук.