Ново изследване осветлява важни специфики от все по-сложния трудов свят

Новите технологии, сегментацията на пазара на труда и сливането на трудов и личен живот правят трудовия свят все по-сложен. Това е фонът, на който е основан Обобщаващия доклад от пан-европейското шесто изследване на условията на труд – European Working Conditions Survey.

  • Тук можете да намерите повече информация за шестото Европейско Изследване за Условията на Труд – European Working Conditions Survey, включително достъп до инструмента за визуализация на данните
  • Тук можете да изтеглите Обобщаващия доклад за шестото European Working Conditions Survey
  • Тук може да намерите обобщаващ доклад на български език
  • Присъединете се към дискусията в Twitter #6EWCS