Нов сборник на секция “Социални теории, стратегии и прогнози”

20161219_093702
Нов тематичен сборник “Глобалните промени и съдбата на България” под научната редакция на проф.Иван Кацарски, доц.Богдана Тодорова, доц.Борислав Градинаров и гл.ас.Христина Амбарева.