ПОКАНА ЗА ХЕГЕЛОВ СЕМИНАР “Philosophiae religionis – logica et metaphysica”

Тема: част I. на:  ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ЛОГИКА на Хегел – закони на мисленето и принципи на битието огика и метафизика; онтология, епистемо­логия, антро­­по­ло­гия в религиозната философия и философията на религията).

            Лектор: проф., дфн Стефан Пенов.

Време: 9 февруари, 2017 г. четвъртък от 14,30 часа.

Място: Заседателната зала на ИИОЗ-БАН на Сердика 4, София.

Покана