Изследване на ранната трудова несигурност и последствията върху прехода към възрастен

В доклад, подготвен от българския екип по проект Преговаряй, можете да се запознаете с влиянието на ранната трудова несигурност върху прехода на младежите към възрастен. На базата на информация от 209 дълбочинни интервюта от седем европейски държави (България, Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Норвегия и Чехия) са представени модели за активно участие на младежите, аспекти на маргинализация и риск от социално изключване, механизмите за интеграция/изключване на жените от пазара на труда.

С доклада можете да се запознаете тук.