Нов тематичен сборник Mathematics in Philosophy

 “Излезе от печат нов тематичен сборник в чужбина Mathematics in Philosophy, в който публикации имат освен чуждестранните автори, и колегите от Института

проф. Веселин Петров (плюс редактор на сборника и увод на сборника),

доц. Росен Люцканов и

доц. Енгелсина Тасева”.