СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

Модалната заблуда по отношение на

принципа на безопасността в

епистемологията

Лектор: доц. д-р Марина Бакалова (ИИОЗ)

Семинарът ще се проведе на 28.06.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на

ул. Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата.

Заповядайте !