Кръгла маса „50 години български превод на „Критика на чистия разум“ от И. Кант

 

 

Център за книгата – Книжарница, корпус 1

13 ноември 2017 г., 14 ч.

 

Кръгла маса, посветена на философията на Кант и на преводаческия подвиг на проф. Цеко Торбов

 

Организатор:

Център за книгата

 

Модератори:

проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Ясен Захариев

 

Участници:

чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, ИИОЗ-БАН

проф. д-р Христо Тодоров, НБУ

доц. д-р Ясен Захариев, НБУ

доц. д-р Христо Стоев, СУ

доц. д-р Ивайло Димитров, ИИОЗ-БАН

доц. д-р Кристиян Енчев, ИИОЗ-БАН

доц. д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ

гл. ас. д-р Христо Гьошев, НБУ

д-р Вера Любенова, Център за книгата, НБУ (Библиотека)

д-р Александра Трифонова, Център за книгата, НБУ (Университетски архив)

 

Кръглата маса е посветена на значимо за българската наука и култура събитие. Отбелязва се 50-годишнината от първото издание на превода на „Критика на чистия разум“. Целта на срещата е да се обсъдят проблеми от Кантовата трансцедентална  философия и да се припомни преводаческият подвиг на проф. д-р Цеко Торбов.

 

Съпътстващи събития:

Документална изложба „Пътят на проф. Цеко Торбов към Кант“ (Книжарница, корпус 1)

Изложба „Философията на Имануел Кант“ (Библиотека, читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“).