Дискусия върху дарителството за образование

На 20 ноември (понеделник) 2017 г. от 13 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе заключителната среща по проект Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения (Договор № ДФНИ-К02/12.12.2014, ФНИ). Проектът е реализиран от колектив от учени от Института за изследване на обществата и знанието, Института за исторически изследвания, Института по информационни и комуникационни технологии и Югозападния университет „Неофит Рилски“ с ръководител проф. д.с.н. Пепка Бояджиева.

На срещата лекция ще изнесе г-жа Магдалена Дулева, която е специалист в областта на филантропията и набирането на средства за образователни цели, Директор по развитието и връзките със завършилите студенти в университета Нотингам Трент, Великобритания. Проф. Петя Кабакчиева ще представи подготвения в рамките на проекта колективен сборник „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности”.

Тук може да намерите покана за събитието и съдържанието на сборника.