Кръгла маса “Сподели знание за остаряването”

Сподели знание за остаряването – това бе темата на кръглата маса с домакин Администрацията на Президента, която се проведе на 15.11.2017.  Учените от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките (ИИОЗ-БАН) гл. ас. д-р Екатерина Маркова и гл. ас. д-р Габриела Йорданова представиха работата си по проекта  SHARE: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа“, в който България се включи през 2017г. за първи път.  Модератор на дискусията бе г-н Гълъб Донев – секретар по социални политики и здравеопазване на Президента. Интерес и ангажираност по проблемите на здравеопазването, остаряването и пенсионирането заявиха с присъствието си държавни експерти от областта на социалната политика, здравеопазването и образованието, а също и представители на Агенция по заетостта, НЗОК, НОИ, Агенция за хората с увреждания.