Межуднароден ден на Философията

Мислителят на Роден

Световният ден на философията е въведен точно преди 15 години – през 2002 г. – от UNESCO със следните цели:

  1. да обновява националните, регионалните, субрегионалните и интернационалните ангажименти към философията;
  2. да насърчава философския анализ, изследване и изучаване на съществени съвременни въпроси, така че да може да отговори по-ефективно на предизвикателствата, с които се сблъсква човечеството днес;
  3. да издига общественото осъзнаване на важността на философията и нейното критично използване при избора, възникващ за много общества, от последствията от глобализацията или навлизането в по-модерна епоха;
  4. да оценява състоянието на философията, преподавана по света, със специален акцент върху нееднаквия достъп;
  5. да подчертава значението на универсализацията на философията, преподавана за бъдещите поколения.

 

Световният ден на философията се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Тази година това е 16 ноември. С това честване се подчертава трайната ценност на философията за развитието на човешката мисъл, за всяка една култура и за всеки индивид.

 

Честит празник, скъпи колеги!

Нека да вършим нашата работа на висотата на очакванията от нас като философи!

 

От Ръководството на ИИОЗ