Points of Intersection Between Mathematical and Process Ideas – V. Petrov

Поздравяваме нашия колега проф. Веселин Петров с новоизлязлата му книга в чужбина!