Допълнинтелно споразумение към сключените договори с “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 7, буква б) от Правилника за прилагане на ЗОБ, допълнителното споразумение за изменение на договора можете да видите тук.