Днес, 02. 02. 2018 г., се навършват 50 години от създаването на Института по социология!

Традицията да се правят качествени академични социологически изследвания, да се остава в непрекъснат международен научен обмен, да се пишат книги и статии по важни теми на българското общество, поставена с основаването на Института по социология при БАН преди 50 години продължава. Ядрото от социолози в Института за изследване на обществата и знанието носят в себе си идентичността  и професионализма, формирани в Института по социология. През 2010 година загубихме името и това е нещо, за което съжаляваме, но запазихме и развиваме общността от професионални социолози в БАН, с което се гордеем.

Честит юбилей!

Румяна Стоилова