Проектът SHARE бе представен на Конференцията за изследователски инфраструктури в рамките на Българското председателство.

Проектът SHARE бе представен на Конференцията за изследователски инфраструктури в рамките на Българското председателство. Повече снимки можете да видите на сайта на събитието risofia2018.eu
SHARE project was presented at the Bulgarian Presidency Flagship Conference on Research Infrastructures.
More photos are available at: risofia2018.eu