Международна научна конференция “Traditional Learning Theories and Their Relation to Process Philosophy and AI”

На 19 и 20 юни, 2018 г. Институтът за изследване на обществата и знанието, съвместно с Департамента по философия на университета в Лиеж, Белгия и Лаборатория по телематика при БАН организира международна научна конференция

“Traditional Learning Theories and Their Relation to Process Philosophy and AI”

С програмата на форума и мястото на провеждане на събитието можете да се запознаете тук.