ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Seminario – religionis et philosophiae

קבלה כפילוסופיה יהודית

Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния те­о­­ретичен семинар по обща ТЕМА: Религия–ценности–интеркултурен диа­лог и НИ проект:“ Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:  Kabbalah as Jewish philosophy

Кабалата като юдейска философия

Лектор:  Професор дфн Ст. Пенов

Заповядайте като участници или гости !?

Време – четвър­тък –21 юни, 2018 г. от 14,30 ч.

Място -в заседа­тел­ната зала на ул.“Сердика“ 4.