СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

 

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 

Представяне на монографията Understanding Scientific Understanding (2017) на Henk W. De Regt 

 

Лектор:  Росен Стоянов

 СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Семинарът ще се проведе на 27.06.2018 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !