СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

 

 

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

Природата на абстрактните обекти:

съществуване или имане
Лектор: докторант Борис Николов

редовен докторант в секция „Знание и реалност: модели, методологии и

евристики“

Семинарът ще се проведе на 4.07.2018 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул.

Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

—————————————————————————————————–

Графикът за следващите семинарни доклади ще се съобщава своевременно, обявите за семинара ще бъдат публикувани в

интернет страницата на ИИОЗ, както и ще бъдат закачани на таблата за обявление

За въпроси и заявки за участие, моля пишете на: Марина Бакалова ( marina.bakalova@gmail.com), ръководител на семинара и
Веселин Петров( petrov.vesselin@gmail.com), ръководител секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”