ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Секция „Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния
теоретичен семинар по обща ТЕМА: Религия – ценности – интеркултурен
диалог и НИ проект: „Традиционни религиозни светогледи и ценностите на
XXI век“ с ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ИСЛЯМ И ПРОБЛЕМИТЕ
С НЕГОВОТО ТЪЛКУВАНЕ
(اإلسالم السياسي والمشاكل المتعلقة بتفسيره)
THE POLITICAL ISLAM AND PROBLEMS WITH IT’S INTERPRETATION
Лектор: доц. д-р Веселин Босаков
Колегията от катедра „Религия, вярвания, светоглед” и НИ група
„Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалoг” имат удоволствието
да ви поканят: Заповядайте като участници или гости в четвъртък, 5 юли,
2018 г. от 14,30 ч. в заседателната зала на ул. “Сердика“ 4.