Постоянен семинар, Секция “Социални теории, стратегии и прогнози”

Секция “Социални теории, стратегии и прогнози” при Институт за изследване на обществата и знанието Ви кани на поредната лекция на тема:
Хетеродоксни теории за икономическото поведение“, с лектор проф.д.ф.н Иван Кацарски.
Семинарът ще се проведе на 11 Октомври 2018 г. от 10 ч. в залата на ИИОЗ, на ул.”Сердика” № 4.
Отворен е за всички интересуващи се от темата.
Заповядайте!