Семинар на секция „Онтология, епистемология, философия на науката”

Семинар на секция „Онтология,
епистемология, философия на науката” ще се проведе на
29.10.2018 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в залата на бул.
„П.Евтимий” № 6.
 
Гл. ас. д-р Ясен Андреев ще изнесе доклад на тема:
„Език и битие. Бележки ограничени до копулативната
употреба на глагола „е””.
 
Заповядайте!