ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР Секция „Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН