НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОБЩНОСТИ, БИЗНЕС И МЕСТНА ВЛАСТ В СЕЛАТА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ”

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН,
СЕКЦИЯ „ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ“
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ“
БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

организират

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
ОБЩНОСТИ, БИЗНЕС И МЕСТНА ВЛАСТ В СЕЛАТА:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

27 ноември, 2018 г., Нова конферентна зала, СУ
бул. “Цар Освободител” 15, София

ПРОГРАМА