Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН

На основание Решение на Научен съвет на ИИОЗ, Протокол 3, точка 16 от 22.01.2019г., Института за изследване на обществата и знанието обявява

Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН.

Критериите за присъждане на наградите са утвърдени в Правилник за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН, който е публикуван на сайта на Институт за изследване на обществата и знанието – БАН.

Документи се приемат до 28.02.2019г. вкл.