Връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки

На 12 февруари (вторник) ще се проведе тържествено заседание на Научния съвет за връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет от 18.12.2018 година. Церемонията ще се състои от 14 до 16 ч. в зала 207 на Централно управление на БАН, където архимандрит Боцановски ще изнесе беседа на социална тематика след официалното връчване на наградата. Ще присъстват и поканени официални лица.

Канят се и колегите от Института, които имат възможност, да присъстват на церемонията.