Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Атлантическият клуб в България организират конференция „Папа Франциск в България“

На 3 април 2019 г. от 10 ч. в зала “Проф. Марин Дринов” в БАН се състоя конференция на тема „Папа Франциск в България“, по повод предстоящото идване на Папата у нас. Конференцията се организира от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Атлантическия клуб в България. Програмата на събитието включва доклади на представители на академичните институции у нас, а втората част продължи с Кръгла маса „Дипломацията на папа Франциск“ с участието на  видни журналисти и общественици. Докладите маркираха основни акценти от програмата на Папата при Неговото посещение през месец май и имаха за цел да запознаят българската общественост с основните моменти от мисията на папа Франциск в България.

Програма