Данните от SHARE Вълна 7 вече са публично достъпни!

SHARE Release 7.0.0 включва данните от 7-ма вълна, където благодарение на Европейската Комисия се включиха България, Кипър, Финландия, Литва, Латвия, Малта, Румъния и Словакия.

Данните в 7-ма вълна са фокусирани върху жизнените истории на респондентите (SHARELIFE). Новост при 7-ма вълна е включването и на т.нар. в психологията петфакторен личностен модел или Big-5 personality traits.

В допълнение, данните от 7-ма вълна са достъпни заедно с актуализация на всички предходни вълни от SHARE (1-6).

Предоставя се актуализирана версия на трудовите епизоди (Job Episodes Panel) на SHARELIFE респондентите от вълна 3 и вълна 7.

Достъпна е също и актуализирана версия на easySHARE – базата данни за обучение на студенти и изследователи с малък опит в количествения анализ на сложни панелни данни.

Данните от SHARE могат да се използват безплатно, но само за научни цели, след регистрация за личен достъп.

Повече информация можете да намерите на сайта на изследването:
http://www.share-project.org/data-access.html