Малки грантове за публикации на основата на данни от SHARE

В рамките на проект SHARE ERIC България организираме програма за малки грантове – като една от стъпките за стимулиране използването на данни от SHARE за научни изследвания. За подробности – прочетете повече на този линк.