Семинар “Знание и реалност”

На 26 ти юни от 14 ч. в залата на Сердика 4 ще се проведе семинар от серията “Знание и реалност” на секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики.

Лектор: Ива Георгиева

 “Философски поглед към терапията на посттравматично стресово разстройство във виртуална реалност:
травма и формиране на персонален наратив
във виртуален контекст”