Process as creativity, process as concern

От 27 до 30 август 2019 г. в Бразилия се проведе 12-та Международна Уайтхедова конференция на тема: “Process as creativity, process as concern.” От българска страна в нея взе участие проф. дфн Веселин Петров, който бе председател на една от секциите на конференцията.