Каним ви на следващата лекция от поредицата „Университет за всички“

на тема: „Невидимите“ за статистиките

“Университет за всички” открива есенния сезон с гост-лектор Мартин Меспуле. Тя е професор по социология в Университета на Нант и член на Центъра за социология в Нант. Голяма част от научната й дейност е в областта на социалната политика и историята на статистиката в страните от Централна и Източна Европа в комунистическия и посткомунистическия период. Автор e на многобройни научни разработки по социология на квантификацията, сред които: Mespoulet, M. Construire le socialisme par les chiffres. Enquêtes et recensements en URSS de 1917 à 1991, Préface de Theodore M. Porter, Paris, INED, 2008, 240 p. и Mespoulet, M. (dir.). Quantifier les territoires. Des chiffres pour l’action publique territoriale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Collection : Espace et Territoires, 2017, 241 p.
Лекцията ще бъде на френски език с консекутивен превод на български език.
Нова конферентна зала, Ректорат, Северно крило, Софийски университет
25 септември 2019 (сряда), 18.00 ч.
Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Френския институт, София.