НАГРАДИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ от Института за изследване на обществата и знанието

На 2.10.2019 г. в залата на Националния археологически музеи при НАИМ-БАН се състоя тържествено връчване на наградите на ръководителите на най-успешните проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН. Общо бяха отличени 41 проекта във всички научни направления на Академията. В направление „Човек и общество“ бяха наградени 3 проекта – и трите ръководени от млади учени от Института за изследване на обществата и знанието. Това са гл. ас. д-р Петя Илиева-Тричкова с проект „Социални неравенства в образованието, човешки капитал и възможности за индивидуално развитие“; гл. ас. д-р Венета Кръстева с проект „Младежка заетост и трудова несигурност в България“; и гл. ас. д-р Силвия Борисова с проект „Естетика на тишината и мълчанието“.

Да им е честито! Да им пожелаем нови успехи в по-нататъшната работа. Поздравления заслужава и самият Институт с този съществен успех. Ето и снимки, представящи техните проекти и самото награждаване.